PHAN NHƯ

 

L ậ p   X u n

 Lớ ngớ cuối ng ba đường
Tm ...tm... hoi chưa gặp
Mệt qu thn ny
Gh chn vo qun rượu
Chn đỏ với bnh xanh
V mi em mu hổ phch
Quận cng Wellington
Blues ơi Blues
Tiếng kn Saxo no nuột


Thi, về thi phương Nam
Về phương Nam tm sao Bắc đẩu
Lấn cấn tay đ chạm giao ma
Hnh như xun đang cắn vo vai o
Bỗng giựt mnh
Ngoằn ngeo
Giữa lằn ranh sợi dy-con rắn
Pht hoang mang nghe mnh lột da
Chỉ l ci ấy!


Mặt trời đ ln
ng lo trẻ thơ khc o
T ra l như thế!

Phan Như
 

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net