PHAN NHƯ

 

 

M A I   H U Ế


Khi Đng lập ma trước ng
Cội mai cn giấu nt xun th
Sư ng ngoi Ty hin try l
Chạm tay vo v thường
L rụng từ qui
Nghe rớt cu thơ xưa
Đm qua sn trước...
Hoa vng chưa tạc dạ
Cn chờ đợt rt cắt da
Cắt ngang dng lệ ứa
Nở bng năm cnh
Mai hoa...

Sắc vng như như...
Hương thầm cn lưa mấy dặm
Dưới gốc cy đợi Mẹ lễ cha
Nghe chung hoa lạc, rơi từnh cnh...
Tiền đnh đ tạc dng mai chưa?

Lập Đng 2015

Phan Như
 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net