PHAN NHƯ

 

Mẹ ơi

 

 Tháng ba lên đền thánh mẫu
Mẹ dắt con quỳ
Chênh vênh bậc đá
Cầu xin chi núi rừng thăm thẳm
Cô Chín Thượng Ngàn
Nhà ḿnh gió luồn qua mái rạ
Mưa nắng giăng màn
Ơi Mẹ ơi!

Tháng bảy lên chùa lễ Phật
Mẹ dạy con cúi đầu sát đất
Cầu xin chi
Nam-mô Đại Bi Quan Thế
Nước vẫn qua cầu
Cuộc đời c̣n lắm nông sâu
Chợ đ̣ oằn vai quang gánh
Ơi Mẹ ơi!

Tháng tám con cầm tay Mẹ
Trái tim lạnh mất rồi
Nhà ḿnh gió vẫn luồn qua mái rạ
C̣n chi ước nguyền một đời
Con khóc đ̣i Nhân-Quả
Nam-Mô phương nào Quan Thế?
Ơi Mẹ ơi!

Bây chừ nhà cao tầng
Ảnh tượng khung vàng
Pháp Hoa gáy đỏ
Con vẫn là con tất bất tang bang
Ước hẹn niệm tŕ ba ngàn phiến kinh dâng Mẹ
Phổ Môn vẫn c̣n dang dở
Tín dù là
Nguyện vẫn chưa tṛn
Hạnh là con-bất-hiếu
Ơi Mẹ ơi!
 

Phan Như

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net