PHAN NHƯ

 

 

 

M Ẹ  L À  V Ô  N G Ă

 

 

Đâu chọn cho ḿnh tâm điểm
Để xoay khép kín ṿng tṛn
Dù bán kính cuộc đời hữu hạn
Vươn tay dẫu dài đâu xoá hết gian nan

Không thể khởi đầu bằng một chấm
Từ A vẽ một đường dài
Một ḿnh giữa thế gian vô tận
Đường nào đâu của riêng ai

Ánh sáng đi từ vô thuỷ
Mặt trời toả sáng mênh mông
Không riêng ǵ cho anh cho tôi
Không riêng ǵ lá cây ngọn cỏ
Ôm vào ḷng mặt đất bao dung

Đến tuổi rồi phải dứt tao nôi
Người co ro nằm ru lấy bóng
Đă xa rồi một ṿng tay ấm
Chỉ có Mẹ ôm con xoay một ṿng tṛn
Với Mẹ con không là trung tâm
Với Mẹ con không t́m bản ngă
Chỉ có Mẹ đưa ra đường thẳng
D́u con tập tểnh vào đời
Cho con bài học vỡ ḷng
Khúc ca đầu tiên Mẹ hát:
A ha! Tập tàng Có
A ha! Tập tàng Không...

Vu Lan 2017

Phan Như

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net