PHAN NHƯ

 

N g à y  v à  Đ ê m


 

Nếu trái đất né ḿnh nghiêng tí chút
Th́ bóng đêm nhường bóng một góc ngày
Thời gian sẽ không đi bằng ánh sáng
Lời tỏ t́nh tôi đành gửi lên mây

Đêm không c̣n vỗ về giấc em ngủ
Thức đi thôi! Đời là giấc mộng dài
Dưới mặt trời tâm c̣n chưa sáng tỏ
Th́ đêm về ta chỉ mộng mà thôi

Giữa ban ngày chưa phút giây nào tỉnh giác
Mà đêm đêm thấy rơ mộng giấc say?
Nếu đời vơi một nửa v́ ngày và đêm vơi một nửa
Cớ sao không sống trọn 1+1=2 ?

Cớ sao không cả đêm ngày thức tỉnh
Sống hai đời, chơi hai bận càng vui
Khi hết cuộc ta mang theo ngọn lửa
Ánh Tịnh Quang thắp sáng luân hồi

Sợ ǵ đêm đen lo ǵ nắng quái
Thời gian như một cái vẫy tay
Ừ th́ đất ơi, nghiêng ḿnh thêm chút nữa
Th́ trăng rơi vô trú giữa trong ngoài?
 

Phan Như
 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net