PHAN NHƯ

Ngụ ngôn ngày Vu Lan

 

Vượt ngh́n trùng con t́m thăm Mẹ

Mẹ ơi!

Lửa thế gian c̣n mát hơn nước ngọt A-Tỳ!

Con vẫn là con: một bát ba y,

Lang thang muôn vạn nẻo,

Chắt chiu từng hạt gạo cúng dường,

Đong một chén cơm đầy,

Về đây chín tầng địa ngục,

Con cúi đầu dâng Mẹ

Đang đói ḷng đêm nay.

 

Ô hay! Hạt cơm sao biến thành ḥn than cháy đỏ?

Có phải Tâm con hạt gạo chưa sàng,

Hay v́ bàn tay mẹ xua ngăn,

Không cho loài quỉ đói

Đang giựt giành của Mẹ miếng mồi ngon?

 

Trong năm trăm anh em

Con vốn là bậc nhứt thần thông

Mà không ngăn được sức nặng ngh́n cân

Trên bàn tay của Mẹ.

Con cầu xin Đức Thế Tôn

Nhờ hùng lực của tăng thân

Xua tan ngọn lửa

Để Mẹ t́m thấy lối về

Trên ánh sáng Từ tâm.

           

Mẹ ơi!

Con đă mừng rơi nước mắt

Khi bàn tay Mẹ dịu dàng

Mở ra như cánh hoa sen

Sẻ chia từng hạt ngọc trắng ngần

Của chén cơm ngày Vu Lan.

 

 

PHAN NHƯ

trang phan như

art2all.net