PHAN NHƯ

 

NHẬT THỰC

 

 

                        Nhặt bn đường

                        Vin ngi vỡ

                        Đu biết mặt no phơi sương

                        Đu biết bn no hứng gi

                        Đứa b nm vo vạch trn

                        Chơi ăn quan

                        Chẳng lường sấp ngữa

                        Sấp cũng ăn m ngữa cũng ăn

                        Cuộc v tm

                        S g đen hay đỏ!

 

                        Nước chảy th đ mn

                        Đ cuội v tnh

                        Chẳng than trch nước

                        Em bỏ đi mang theo bng hnh em

                        Ti chỉ l chiếc gương soi

                        Khng lưu hnh giữ bng

                        Buồn nhớ em .Trống vắng

                        Rồi thi.

 

                        Tại sao đến ngy th rạng

                        Đến đm th đen?

                        i nỗi đau thời gian

                        Sao khng một lần vượt thot

                        Trăng thi l nguyệt

                        Nguyệt thi l trăng

                        Xin chỉ một lần

                        Bay ra ngoi địa cực

                        Khng đường cũ lối mn

                        Chơ vơ giữa mặt trời v tri đất

                        V cng hoang mang

                        Xin tỏ cng em

                        Mối tnh ti: Nhật thực

                        Giữa mnh mang khng-ngy-đm.

 

                                                            Huế, cuối thu 2010

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net