PHAN NHƯ

 

Nửa chừng khng

 

 

Đi khi ti khng nhn ra ti

trong gương một người rất lạ

con chim ngậm hạt bồ đề

bay từ ngn khơi

tha về chn như, một nửa

cn lại ta b, một nửa

ti.

  

Đi khi vẫy vng ci mộng

về đy xt phận qu nh

con trai ngậm hạt

v tnh h miệng

rớt nh trăng t

cn chi cng phu nhật nguyệt

ngọc kia chỉ cn hạt lệ

sa.

 

Đi khi si cnh hn giang

chim ơi biền biệt

mất tăm

soi gương khng tm thấy bng

một nửa chẳng cn

huống hồ

khng.

  

Huế, ma hạ 2012

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net