PHAN NHƯ

 

 

" T H I Ế P  L À  C Ơ M  N G U Ộ I "

(ca dao VN)
 

 


Chỉ là chén cơm thiu
Nằm chơ vơ bờ giếng
Gió thổi hạt cơm rơi
Đáy nước sâu soi ngược dáng trời
Hạt cơm lung linh thành hạt ngọc
Giữa hai bờ tử sinh
Biết đâu là Sự Thật?

Đói lòng đưa tay tìm hạt cơm thiu
mà không với được
Nào biết trách ai
Hạt cơm xa quá tầm tay
Hay cánh tay ngắn quá không đủ dài
Chẳng là bấy lâu không đứng trên đôi chân mình bé nhỏ
Mà chỉ vươn vai trên lưng những người khổng lồ
Nào Shakespear, Tagore, Mozart, Tolstoi,…và những ai nữa?
Cũng chỉ là…như thế mà thôi

Sao không về tàn tro bếp lạnh
Làm hạt cơm thiu rơi nằm đáy giếng
Soi ngược dáng trời
Lung linh hạt bụi
Đàn hát ta chơi
Hiện tại hạnh phúc phải chăng là đây:
“thiếp là cơm nguội”

April 2021

Phan Như
 

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net