PHAN NHƯ

 

THƯ GỬI HONG XUN SƠN

 

 

 

                        Đi m m mất đất mất đai

                        Sao chưa một lần thăm cố quận?

                        Đập Đ vng thu nắng chớm phai

                        Nhớ bước chn ai cn lận đận

 

                        Buồn qu gh thăm lại To Khm

                        Ba Bến đu nằm trơ cổ độ?

                        Trong tay cn đồng xu leng keng

                        Nm sng gọi ba hồn chn va

 

                        Nghe như tiếng vọng mới hm t

                        Bỗng thấy ngươi về cười nửa miệng

                        Hut so hỏi thầm Huế Buồn Chi

                        C cn em ơi Marie-sến

 

                        Nhớ qu những ngy cơn bo rớt

                        Nghỉ học đi về mưa xing ngang

                        Ba đứa g lưng yn xe đạp

                        Điếu thuốc đầu tin ấm tuổi vng

 

                        Thi nh, l me cho l phong

                        Cn mong chi nữa cuộc tao phng

                        Mai mốt nhớ nhau nng chn riệu

                        Hỏi bn trời bạn c long đong?

 

 

                                                            Phan Như

                                                     Huế, ma thu 2010

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net