PHAN NHƯ

 

V T  Đ Ũ A  T R E  C N G  M Ẹ

  

Nắng hm qua cn vương vạt o
Gi ban trưa đ gọi tm hong hn
Vẫn biết hạnh phc by giờ v ở đy
Thấy rất gần m sao mong manh qu
Thời gian như gi khẽ qua tay

Mẹ vt đũa cng cơm ngy ng Ngoại
Tay run run so chiếc ngắn chiếc di
Mẹ đi rồi! Bờ tre c cn xanh mi?
Vt đũa tre ry cng Mẹ hm mai

Lm cy xanh thnh lề đường lt vĩa
Mới hm qua m đ hm nay
Đng-hin nh bỗng thnh ty-phố
Gi v thường thổi ct bụi bay

Mẹ ơi! Đũa tre đ thay bằng đũa nhựa
Tc con xanh nay đ trắng bạc rồi
Trong đổi-thay tm ra mun-thuở
My trn trời đu ngại bng sng tri!

Ma Vu Lan

Phan Như

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net