Thiên Di

 

 

THƠ:

Bài ca tháng mười ( Nhạc Mộc Thiêng )

Bên thềm đêm  ( Nhạc Mộc Thiêng )

Buồn ( Nhạc Mộc Thiêng )

Cánh buồm nâu  ( Nhạc Mộc Thiêng )

Đất mẹ miền trung  ( Nhạc Mộc Thiêng )  

Đêm thơm

Độc huyền khúc ( Nhạc Mộc Thiêng )

Ḷng con ốc nhỏ

Lối thu xưa ( Nhạc Mộc Thiêng )

Nắng ấm mùa thu

Nắng hồng trải thảm vu quy ( Nhạc Mộc Thiêng )

Nguyệt cầm  ( Nhạc Mộc Thiêng )

Nguyệt vỡ ( Nhạc Mộc Thiêng )

Phố khuya ( Nhạc Mộc Thiêng )

Về cùng tháng Mười ( Nhạc Mộc Thiêng )

Vũ khúc đắm say

 

 

 

 

art2all.net