Bng quơ

đặng lệ khnh


Đng sau mỗi một cu thơ
L trăm kỷ niệm đứng chờ đầu thai

Sau từng chữ ngỡ khơi khơi
L hoa bướm của một thời rất trong

Sau lưng mỗi chấm xuống ging
Mi cho đưa đẩy trn sng gọi mời

Sau lưng dấu hỏi im lời
L đi con mắt trng vời ngy xưa

Bi thơ đọc tưởng như đa
M nghe đọng suốt mấy ma yu thương

Giữa trang cn vướng mi hương
Một thời thơ dại vừa bung l vng

Đặng Lệ Khnh
 

th thầm với thơ
thơ văn

art2all.net