đặng lệ khnh

 

B ơi, lại thng tư

  


Nếu B Nội cn sống
B sẽ buồn biết bao
Những đứa con ko nhau tập kết
Những đứa con du học khng về
Những đứa ngồi giữ hương hoả bn ni
Từ năm năm tư khốn kh
Năm bảy lăm tưởng rằng hội ngộ
Nhưng chỉ mơ thi
Những đứa con trở về từ Bắc Việt xa xi
Ngho xơ xc
Anh em gặp nhau
Buồn ngơ ngc
Con chu bn ni theo lnh Cọng Ho
Chặt củi, đốn cy, cải tạo rừng xa
Ngy qua, năm qua
Biết bao nhiu l cay đắng
Đứa vượt bin
Đứa băng rừng chết thảm
Đứa lm mồi cho c giữa biển khơi
Đứa lang thang nhớ nước ở phương trời
Đứa ở lại kiếm ăn từng đồng khổ nạn

Nếu B Nội cn
B sẽ đi ra Bắc
Thăm mấy chu chắt
Chưa hề biết qu bố mẹ ở đu
B sẽ vo Nam
Tm mộ chu chết lạc bảy lăm
Sẽ ra biển hỏi thăm
đn c heo c thấy chu b rơi xuống nước
Sẽ đi vo rừng
Tm đầu chu bị cp duồn khi trước
Lc chu tm qua đất Thi với ước vọng tự do

B ơi B
B đừng khc nghe B
Thng Tư no chu cũng xt xa
Nghe B rấm rứt
B sinh bao nhiu l con
M linh hồn b c độc
Thng tư buồn chu thắp
Dm B một cy nhang
Trong lng chu thi, cho ấm đm hoang
Một cht lửa soi đường cho hi vọng

Nếu B Nội cn sống ...
Chu khng dm nghĩ xa
B Nội đừng buồn đừng đếm ngy qua
Sẽ c một ngy linh hồn B vui trở lại
Một ngy khi tự do nở hoa đơm tri
Chu cũng về, b ạ, với qu hương

Đặng Lệ Khnh

4 / 2003


 

th thầm với thơ

thơ văn

art2all.net