Đặng Lệ Khnh

 

 

B y   g i ờ

 
Mưa by giờ khng l mưa bay
Mưa by giờ ướt đẫm đi vai
Nắng by giờ nắng khng dịu dng
Nắng by giờ nắng soi chi chang

Ngy by giờ ngy đi rất mau
Ngy by giờ nhường đm rất su
Buồn by giờ khng nhẹ như tơ
Buồn by giờ khng đa theo thơ

Người by giờ người đi rất xa
Mnh by giờ nhn thời gian qua
Người by giờ cn rất yu đời
Mnh by giờ vu vơ nhớ hoi

Mnh by giờ ngồi cười một mnh
Mnh by giờ chỉ cn lm thinh

Đặng Lệ Khnh


 

Th Thầm Với Thơ

thơ văn

Art2all.net