Đặng Lệ Khánh

 

 

Cảm ơn vầng trăng cũ

Đêm đêm vẫn đợi chờ
Vầng trăng qua khung cửa
Đắp một mảnh chăn hờ
Nghe hương đêm nhẹ thở

Từ trời cao lồng lộng
Ánh sáng luồn qua song
Tóc thả dài trên gối
Mộng, thực bay lên không

Tháng năm qua lặng lẽ
Trăng vẫn là trăng xưa
Ta chẳng là ta cũ
Hồn sao chưa cạn khô

T́nh nồng rồi t́nh nhạt
Lời nồng rồi lời bay
Ta nằm sau khung cửa
Nghe trăng đầy trong tay
 

Đặng Lệ Khánh

 


 

th́ thầm với thơ

art2all.net