đặng lệ khánh

 

cho một đêm thơ

 

 

 

 

Mười năm người trở lại

Chim di t́m cội nguồn

Gặp nhau cùng mừng tủi

Hàn huyên theo rượu tuôn

 

Sá ǵ chuyện lẻ tẻ

Không bằng cái khoát tay

Quên một đời dâu bể

Cụng ly cùng vơi đầy

 

Mười năm xa biền biệt

Thơ thẩn một ḿnh ta

Chắc ǵ mười năm nữa

Bạn, ta, lại say sưa

 

Rót thêm thơ vào rượu

Đốt thêm rượu vào thơ

Nâng ly ta mời bạn

Nốc hết tháng năm qua

 

 

 

th́ thầm với thơ

 

art2all.net