đặng lệ khánh

 

chuyện đời xưa


Xưa có người cho mượn

Một đôi mắt reo vui

Một đôi môi nở nụ

Một hồn mơ rong chơi

 

Mượn hồn đem vào mộng

Đùa trên những lời thơ

Khoác áo chữ huyền hoặc

Lên hồn nhẹ như tơ

 

Những vui buồn nho nhỏ

Vẽ thành vạn v́ sao

Lung linh như sương sớm

Gắn lên trời thật cao

 

Theo hồn bước lên thuyền

Lướt ḍng mây lăng mạn

Và khua nhẹ mái chèo

Hương đêm là sóng lượn

 

Người đi đem hồn theo

Mộng bỗng dưng lặng ngắt

Thơ khô từng nốt buồn

Sao rơi vào đáy mắt

 

Mở lại trang sách cũ

Đọc lại chuyện ngày xưa

Giữa trang một đôi chữ

C̣n thoang thoảng hương đưa


Đặng Lệ Khánh


 

art2all.net