C h u y ệ n    t n h

 
Chữ đ đi nghỉ sớm
đang chạy vng quanh
Đm trải di trước mắt
Nhớ, Buồn, nằm lặng thinh

Từ rất xa, rn rn
Ảo ảnh của ai qua
Bước bằng tiếng g nhịp
Đồng hồ đều đều đưa

C tiếng mưa khe khẽ
Nhỏ trn kỷ niệm mờ
vội vng nắm lấy
Vạt o mộng đề thơ

Thoang thoảng hương phảng phất
Gi nh nhẹ lay mnh
Sen Tịnh Tm vừa thức
Nở đo tnh đạo thanh

Đặng Lệ Khnh
 

Th Thầm Với Thơ

thơ văn

Art2all.net