Đặng Lệ Khánh

để lại cho con

Ba để lại cho con
Một nụ cười hàm tiếu
Tâm chúng ta an b́nh
Nắng ngoài sân d́u dịu

Ba để lại cho con
Tay cầm tay ấm áp
Phút cuối ta có nhau
Biệt ly thôi buồn thảm

Ba để lại cho con
Lời tâm kinh vô lượng
Chết sống khác ǵ nhau
Mọi sự đều giả tướng

Ba để lại cho con
Một lặng yên nhung nhớ
Đêm đi qua thật tṛn
Ba đi nhưng c̣n đó

Trong tiếng kinh cầu nguyện
Ba để lại cho con
Giọt lệ c̣n lưu luyến
Trên mắt nhắm thật buồn

Đặng Lệ Khánh

 

th́ thầm với thơ

art2all.net