d i ệ n    b c h    n ử a    n g y

Ta ngồi diện bch nửa ngy
Nhn tường ngang trắng
vi đầy vết xưa
Dấu đinh cn đứng chơ vơ
vướng ai treo giữa những ma cổ thi

Bn kia tường c những g
Soi tm lọc hạt sầu bi bỏ ngoi
Tường người

diện sng đầy vơi
Nửa ngy cm nn
Ta ngồi tm taĐặng Lệ Khnh

 

 

 

TH THẦM VỚI THƠ
THƠ

ART2ALL.NET