đặng lệ khnh


Dỗ chu

 

 

 

Ờ ờ để b kể chuyện

Thần Zeus ở trn trời

Trong tay nắm quyền sấm st

Thế m tnh lụy mi thi...

 

Ờ ờ bn Tu chu nh

Họ Tần mấy nước gồm thu

Đốt sch, xy thnh vạn l

C mi sống đời được đu...

 

Ờ ờ bn trời u

C kẻ kiu ngạo v cng

Xem mạng triệu người như kiến

Cuối đời cũng một số khng...

 

Ờ ờ chu nghe b đọc

Thơ văn tư tưởng cao vời

Triết ny thuyết kia trăm lối

Đường đi ngn vạn xương phơi...

 

Thi m, chu đừng mếu mo

Đưa tay nhỏ xu b bồng

Mnh ra ng sau mnh đứng

Trng vời nhớ một dng sng

 

 

Đặng Lệ Khnh

 

 

 

Th thầm với thơ

 

art2all.net