Đặng Lệ Khnh

Giản dị

                           "K ... vẫn giản dị với chữ nghĩa

 

 

Thơ ta giản dị v cng

Chữ như con gi chưa từng biết yu

Mắt chưa t đậm lng nheo

Nn chưa giả bộ nghing chiều nắng pha

 

Thơ ta con nt mười ba

Guốc chưa cao dng mập mờ kiều thơm

Lai quần my cỏ cn đơm

o hai t trắng chưa vờn bướm hoa

 

Thơ ta đơn giản xuề xa

Buồn như ao sng chưa qua bo chiều

Vui như ngọn gi hiu hiu

Nhớ như đồi nhỏ nắng lều bều tri

 

Thơ ta như tnh ta thi

Su hơn giếng cạn bn trời rất xanh

Chỉ cần mưa Huế qua nhanh

Nước tun vừa đủ cho tnh đừng kh

 

Thơ ta giản dị thấy mồ

Chữ khua kim chỉ my m v may

Những lần hồn lỡ toạc di

Thơ nhăn t xu lại cười ngy thơ

 

Hoa đồng cỏ nội thi m

Chỉ cần một giọt sương mờ long lanh

Cọng thm t nắng chỉ mnh

Đất trời vũ trụ vt thnh dng thơ

 

Cm ơn chữ nghĩa đơn sơ

 

 

Đặng Lệ Khnh

 

 

th thầm với thơ

art2all.net