G i e o    t h ơ

 Cám ơn nắm hạt mơ người gửi
Em đem gieo thành một vồng thơ
Tưới bằng cả tâm hồn yếu đuối
Và ư lời ủ tự ngh́n xưa

Theo ngày tháng mơ vờn trăm nhánh
Lá xanh tươi nằm ngủ trên trời
Những dây tơ đọng sương lóng lánh
Vơng đưa em ca khúc tuyệt vời

Trong vườn thơ thời gian ngừng đếm
T́nh trong thơ thơm ngát mùa xuân
Ḷng trong veo đẹp như nắng sớm
Buồn điểm trang như nốt ruồi duyên

Thơ em sẽ không bao giờ khóc
Mơ của em sẽ rất hiền ngoan
Tâm trong thơ sẽ mềm như lụa
Em trong mơ vừa lạc thiên đường


Đặng Lệ Khánh

 


Thơ Đặng Lệ Khánh

 

THƠ

 

ART2ALL.NET