ĐẶNG LỆ KHNH

THƠ

 VĂN

Bức Tường Đen

Chuyện Khảo Về Huế v Yumemi Kobo

 Lng Mạn L G

 

Người Bn Mộng

Mộng , Thực , V  Kỷ Niệm

Hiện Sinh V Mộng

Nhịp Đập Một Cnh Bướm

 

Ma đng qu người

Một Thuở Học Tr

Ma Xun Ở Nơi No

Người  Gieo Hạnh Phc

Php Lạ V Cng

Sợi Khi Trong Hồn

Tm lại bước chn

Từ Trước Đến Sau

Vng Hoa

Vu Lan Nhn Lại

Vừa  Đi Vừa  Ngoi  Nhn

 

Lầm thin đường

Một chuyến đi của xe tuần tra

 

SCH

Tơ Trời

 


 THƠ

 

art2all.net