Đặng Lệ Khánh 

 

 

 

HUYỀN THOẠI MẸ (*)

 

 

 

 

 

Mẹ ngồi trên cát nóng

Nắng trưa nồng hơi người

Mẹ đưa tay hỏi trời

Trời mù trời ngoảnh mặt

 

Bốn lăm năm mẹ khóc

Nước mắt đă cạn chưa

Mỗi một mùa xuân qua

Nỗi đau hoài chưa nhạt

 

Mấy đốt xương lạnh ngắt

Sọ c̣n dính bùn tanh

Thống thiết nào chất ngất

Dồn một bọc nhẹ tênh

 

Năm nay mẹ khỏi khóc

Bụi khỏi cần bay ngang

Mẹ biến thành huyền thoại *

Sọ trong bọc cười khan

 

Mẹ hăy cười hân hoan

Đón mùa xuân chiến thắng

Hăy thắp một nén nhang

Mừng tuổi người nằm xuống

 

ĐLK

 

_________

 

* Theo Đạo Diễn Lê Phong Lan : Trong trận Mậu Thân 1968  “…tuyệt nhiên, không có một vụ thảm sát nào do quân đội phía ta ** gây ra …”

 

** "Phía ta" : phía Cọng Sản.

 

Nguồn :

http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p0/c1/n11324/Dao-dien-Le-Phong-Lan-va-phim-tai-lieu-Mau-Than-1968-Lam-phim-voi-su-thoi-thuc-cua-luong-tam.html

 

 

 

Th́ thầm với thơ

art2all.net