Đặng Lệ Khnh

K h i   e m   n i 

Em nhớ uốn lưỡi bảy vng

Bọc lời thật ngọt, nm đừng mạnh tay

Da anh mỏng, tri tim đầy

Chỉ cần chạm nhẹ cũng trầy sướt đau

 

*

Lời em đi guốc đừng cao

Gt đừng chuốt nhọn, đường nhiều khc quanh

Hồn anh vốn rất mong manh

Chỉ cần bước nhẹ l chng chnh tan

 

*

Lời em đừng liếc dọc ngang

Dao cau sắc lẽm dưới hng cong

Tnh anh bong bng thinh khng

Chỉ cần lướt nhẹ l bng vỡ bay

 

*

Tri lời em bằng tơ my

Quấn chn em giữa trng vy mắt người

Anh đi thơ thẩn bn ngoi

Lời tuy khng chạm sao vời vợi đau


 

Đặng Lệ Khnh

 


 

art2all.net