đặng lệ khnh

Mẹ ơi, hy ngủ

Ngy xưa con khc, mẹ ru

By giờ con khc, con ru mẹ gi

 

ơi,

Trăng vừa gh qua

Ngủ ngon đi mẹ, đừng mơ bụi trần

Tim thi đập tiếng trầm lun

Ngực ngừng tay x lụa mừng ho khan

 

Mẹ đi,

 như gt cn son

Rất m, rất nhẹ, sao cn vướng chn ?

Bụi bay vo mắt

khng khăn

Giọt rơi từng giọt,

Chẳng ngăn được rồi

 

Chiếu giường cn nhớ thơm hơi

Gối cn in mấy tơ trời bạc phơ

 

Ngủ đi, ru mẹ ơ

Lạnh từ chn tc, lạnh qua nh qun

Hỡi ơi giữa những linh hồn

Một mnh mẹ đứng

Lng con sao đnh

 

ơi cất tiếng v thanh

Tưởng ngồi ru mẹ

Ru mnh đấy thi

 

ơi

Su mấy tuổi trời

Ai ngờ vẫn khc như thời cn thơ

 

 

Đặng Lệ Khnh

 6 thng 11, 2008

(Nhạc nền : Đường xa vạn dặm - TCS - Tiếng ht Quang Tuấn)

th thầm với thơ

art2all.net