Một Ngày Như Mọi Ngày



Sáng nh́n trong mắt bé
Thấy hai hạt nhăn lồng
Thành nội xưa dâu bể
Thời gian tan trong không

Trưa ngồi nghe nhạc khúc
Đường áo lụa đă xa
Những người muôn năm cũ
Đất vùi c̣n thiết tha

Chiều xới cơm cho mẹ
Khươi từng hạt bắp vàng
Cửa tử sinh  rộng mở
Đếm yêu thương muộn màng

Đi nhặt từng mảnh vụn
Hồn san sẻ cùng người
Giữa khuya c̣n thao thức
Ḿnh, trăm mảnh ră rời

Đặng Lệ Khánh

 

 

th́ thầm với thơ

 

thơ văn

art2all.net