đặng lệ khánh

n h á t   g á i

 
Chàng biết ḿnh nhát gái
Nên chàng đi thật gần 
Sợ khi nàng nghiêng nón
Liếc nhầm phải người dưng
 
Thư chàng đâu dám trao
Hàng trăm ngày theo nhau
Chàng chỉ trao ánh mắt
Mà hồn nàng lao đao
 
Chàng đưa sáng đón chiều
Bắn tên vàng T́nh Yêu
Nàng vô phương đón đỡ
Ng̣ai mặt vẫn làm kiêu
 
Chàng không dám cầm tay
Chỉ ôm nhẹ bờ vai
Không dám nh́n trong mắt 
Lúc đặt chiếc hôn dài
 
Chàng biết chàng nhát gái
Đâu dám quen nhiều người
Hương nàng thôi cũng đủ 
Êm ái suốt một đời
 
Đặng Lệ Khánh
 
 

th́ thầm với thơ

thơ văn

art2all.net