Đặng Lệ Khánh

q u à   x a

 

Này con, thử trái nhăn lồng

Từ quê xa lắc c̣n nồng nắng trưa

Hương thơm vườn cũ thoảng đưa

Tiếng ve theo ngọn gió đùa hiu hiu

 

Chè sen từng hạt cuộn theo

Hạ vàng hồ Tịnh sóng chiều xưa dâng

Tóc buông theo gió bâng khuâng

Mùa thi quên mất bài gần, bài xa

 

Lịch này con, ảnh quê nhà

Có con đường mát bóng tre chập chùng

Khói lam vờn giữa hư không

Mái tranh thanh thản ruộng đồng xanh lơ

 

Nghe đây con, giọng ḥ đưa

Dội trên sông biếc lặng lờ thuyền trôi

Mỗi lời ngân gợi bồi hồi

Những năm tháng cũ nhẹ khơi sóng ḷng

 

Xem này con, bức tượng đồng

Ngưu lang Chức Nữ vời trông nhịp cầu

Quạ kêu ngàn nỗi thương đau

Mưa ngâu nhỏ hạt gieo sầu năm năm

 

Bên này biển Thái xa xăm

Đêm đêm thao thức gọi thầm quê cha

Săm soi từng món quà xa

Chắt chiu từng vị, nhớ nhà không nguôi


Đặng Lệ Khánh

 

 

art2all.net