Rơi

đang ngồi dỗ giấc ngọt bi
giật mnh thức dậy
nắng tri bao giờ
nhn quanh,
khng bến, khng bờ
khng lời, khng ,
pht, giờ , lặng cm
chao nghing, tay với hư khng
trượt chn rơi xuống tận cng buồn hiu

ngang qua sợi tc về chiều
phất phơ vầng trn ngậm nhiều vết cau
soi trn ngọn mắt bạc mu
thấy dăm hnh bng chm su giữa dng
nhịp tim tha thẩn đi rong
gặp vi cơn nhớ,
nhi lng gọi Thơ

cn đi nhặt ngy xưa
Lời cn say khướt bn bờ ảo hư
Thơ rơi vo ci v từ
Nhớ rơi vo ci mịt m
chẳng tan


Đặng Lệ Khnh

 

th thầm với thơ

art2all.net