t ạ   ơ n   t r ờ i

t ạ   ơ n   n g ư ờ i

 

 

  

Cảm ơn trời c bốn ma
  Kề vai nu lấy bước qua đoạn trường

Mực mưa đng ha thu sương

Giấy vng nắng hạ xun tường lm thơ


Cảm ơn người biết đợi chờ
Biết qun, biết nhớ, biết hờ hững xa
Qun mầu tm ngt chiều xưa
Nhớ th nhớ đậm những ma cn nhau
Tnh xa xa đến ngn sau
Tnh gần từ thuở mưa ngu cũng gần

Cm ơn giữa chốn bụi trần
C thời gian đứng xo dần vết thương
Cm ơn trời những v thường
Nếu khng, đời sẽ chn chường biết bao
Cm ơn tnh dẫu hư hao
Ta cn nhắc mi tnh đầu đấy thi

Đặng Lệ Khnh

 


 

th thầm với thơ

 

art2all.net