tháng tư, mẹ về ...

(gởi anh Ái, chị Tuyết)

 

ư thơ : đặng lệ khánh

nhạc : sonia thanh thúy

tiếng hát : sonia thanh thúy


  

 

Tháng tư, cơng mẹ trên lưng
Băng qua biển rộng, tầng tầng mây giăng
 

Ba mươi năm nửa vầng trăng
Lẻ loi soi tóc mẹ bần thần lơi
Gối thơm ướt vạn đêm trời
Chăn đơn đắp mấy ngàn lời vô thanh
Một ḿnh mẹ đứng chênh vênh
Giấu sau vạt áo mối t́nh muôn niên

Mẹ vui theo đám con vui
Mẹ đau mỗi lúc con vời vợi đau
Hôm nao thương dáng mẹ hiền

Theo con những nỗi triền miên quê người

Tháng tư cơng mẹ về đây
Nắm tro c̣n ấm lời thề vương mang
Mẹ nằm ngủ nhé b́nh yên

Ngàn thu êm giấc tay cha gối đầu
 

Tháng tư cơng mẹ về đây ....

 

 

_____________

 

Nguồn :

Tháng tư, mẹ về ... thơ Đặng Lệ Khánh
 


th́ thầm với thơ

art2all.net