t h ả   t h u y ề n


Em biến tôi từ một trang lịch cũ
Ghi dấu đời thành một chiếc thuyền con
Em cài vội những bước chân lữ thứ
Tôi chở đầy ấm áp giọng ḥ khoan

Dưới tay Em tôi thay h́nh đổi dạng
Giấu trong thuyền những ngày tháng không vui
Cùng với Em tôi trở nên lăng mạn
Mơ cùng Em sáng tối nhẩn nha chơi

Tôi đâu cần đẩy đưa theo ngọn gió
Buồm của tôi là năm ngón xinh xinh
Tôi đâu cần đôi mái chèo bỏ ngỏ
Sóng trong ḷng khua măi nắng lung linh

Tôi cứ ngỡ sẽ nằm trên bàn viết
Ngắm Em cười khi Em chợt nh́n tôi
Đôi mắt thóang xa xôi mầu biêng biếc
Một chân trời rất lạ bước tinh khôi

Em nỡ nào thả tôi theo ḍng nước
Đẩy tôi xa vào nơi chốn không tên
Tờ lịch cũ với bao nhiêu mộng ước
Ră rời theo năm ngón lạnh lùng quên

Đặng Lệ Khánh

 

th́ thầm với thơ

THƠ

ART2ALL.NET