Đặng Lệ Khnh

 

 

Thương


     Chỉ cần một cht nhớ nhung

     Cht thương gởi gi

     Cht nồng trong thơ ...


Ngoi mặt lạnh lng vậy đ

M lng trn ngập yu thương

Chỉ từ tim ra đến ng

Miệng mi sao kh mở đường

 

Thương trn dng ln khe mắt

Ướt rượt phải ngẩng nhn trời

Đu c ai ngồi trước mặt

Cho mắt chạm mắt khng lời

 

Thương tun vo hai buồng phổi

Cuống cuồng mu chạy ngược xui

Hồng thắm ln hai g m

Đi tai đỏ bừng th thi

 

Thương chảy xuống tay cuống qut

Ngập ngừng chẳng biết giấu đu

Thọc tay vo hai ti o

Ngn tay đẫm ướt từng đầu 

 

Mũi giy di di trn cỏ

Thương từ đỉnh trn xuống chn

Run run thầm th tự hỏi

Người xa c cảm g khng ?

 

Ta ơi, thương nhiều chi vậy

Chỉ mnh mnh biết cho mnh

Lu lu khi trời trở gi

Gởi cht thương, rồi lm thinh...

 

Đặng Lệ Khnh

 


 

th thầm với thơ

art2all.net