Đặng Lệ Khnh

 

 

TM LẠI THONG DƯ M

 

 

 

Như giọt mưa rơi xuống
Kht khao tm bng my


Như l vng la cnh
Thm cht hương nhựa cy


Như thời gian tri mi
Nhn lại pht sum vầy


Như ngọn tc mầu bạc
Nhớ thuở xun chưa phai


Như mầu o đ nhạt
Thơ đề mực đ bay

Giọng ca v tiếng ht
Chm khuất vo chn my


Chỉ cn dư m vọng
Từ đy chữ khng khuy

 

Đặng Lệ Khnh

 

 

~~oOo~~

 

TM LẠI THONG DƯ M

 

Thơ Đặng Lệ Khnh

Nhạc Mộc Thing

 

 


 

 

 

 

th thầm với thơ

art2all.net