đặng lệ khánh

Vài Ba Sợi 

Nhâm nhi ba sợi đỡ sầu
Đốt gan cháy nám niềm đau vẫn c̣n
Quê nhà thăm thẳm mù sương
Bạn bè dăm đứa tha phương chưa về
Cụng ly nhắc chuyện sơn khê
Điểm tên từng đứa ḷng quê yên nằm
Nghe trong vị rượu sủi tăm
Có trăm sợi khói bay nhầm mắt anh

Đặng Lệ Khánh


 

 

art2all.net