Đặng Lệ Khnh

 

 

 

Vẫn Cm Ơn

 

Cho d đ tri hết lng
Đ phơi hết mật đ đong hết tnh
Cho d trao hết niềm tin
Một mai chợt thức mng mnh l buồn
Quanh ta im lặng th lương
Gi đa liếp cửa nắng trườn vườn hoang
Biết người khi hợp khi tan
Bo tri củi lạc chuyện thường thế thi
Hiểu rất nhiều vẫn bồi hồi
Lại cu hỏi cũ mnh soi lấy mnh
Thật c chăng những chn tnh
C chăng vai ấm cho mnh tịnh an

Trả lời bằng thong quay lưng
Cm ơn thinh lặng người dng tặng người

Đặng Lệ Khnh

 

 

th thầm với thơ

art2all.net