đặng lệ khnh

 

 

vướng mắc

 
Học hoi hai chữ c, khng
Kề bờ sinh tử cầu mong thuộc bi


Dang tay đng cửa then ci
Nhốt thương, nhốt ght bn ngoi tri tim
Lt bồ đon, ngồi niệm tm
Khp mi, lặng, tm im lm nằm
Ai ngờ Tnh như trăng rằm
Lọt qua khe cửa chiếu nhầm mắt em
Hương Tnh vương vất m đềm
Tri tim ngơ ngẩn bỏ qun then ci

Đặng Lệ Khnh


 

 

ART2ALL.NET