đặng lệ Khánh

 

Xuân mượn

Xuân trời xoay một ṿng tṛn
Xuân ḿnh lầm lũi một con đường dài
Xuân trời lá nhú xanh tươi
Xuân ḿnh từng ngọn buồn rơi bạc màu
Xuân trời dắt hạ theo sau
Xuân ḿnh thơ thẩn bước vào cuối đông

Dựa xuân trời,

 vớt chút nồng
Chút hương

chút màu hồng của hoa
Chút nắng mai,

chút ánh tà
Ướp cho ấm một ngày qua lặng lờ


Mượn đôi cánh bướm đong đưa
Đôi câu chim hót đem lừa trái tim


Mượn thêm chút nụ cười hiền
Ngụm xuân vừa nhấp ngọt thêm ít nhiều

Đặng Lệ Khánh

 

 

th́ thầm với thơ
thơ văn

art2all.net