Nguyễn Quốc Trụ

 

 

CHARLIE

                         In memoriam C. K. Williams

 

 

 

Charlie announced once in New York:
we will be friends-and we were friends
for thirty years


He was impatient, high-handed at times,
but he understood that only kindness binds
Tall, with the face of a Spanish nobleman


He headed for his study every morning
like a worker off to the vineyards
armed with great shears of imagination


He wrote slowly, revised his poems time
and again, guiding a line of rapture
from thickets of dense prose


He didn't seem poetic at first glance
His father sold refrigerators and TVs
But a messenger approached him, spoke in whispers


On summer vacations near Lucca he'd get up first
and in the garden, in his white djellaba from Morocco
he hunched over his black computer


His grandmother said she'd come from Austria,
but she was born in Lvov, before Ellis Island
her name had been Grabowiecka


Friendship is immortal and doesn't require
many words. It's patient, calm
Friendship is the prose of love


Four days before he died he lay in bed, weak, wasted
like an Auschwitz prisoner with large black eyes
awaiting liberation


-Adam Zagajewski


(Translated from the Polish by Clare Cavanagh)
NYRB Sept 7, 2018 

CHARLIE
Tưởng nhớ C.K. Williams


Charlie phán, lần gặp ở New York
Ta với mi sẽ là bạn. Và quả thế thực: Hai đứa đă là bạn

hằng ba mươi năm


Anh tính nóng, đôi khi độc đoán
Nhưng anh hiểu rằng chỉ có chân t́nh mới ràng buộc

Cao, với bộ mặt phong nhă của 1 tên Tây Ban Nha!


Sáng nào anh cũng đến chỗ làm
Như 1 người thợ sáng sáng ra vườn nho,
Trang bị bằng cái kéo xén lớn của sự tưởng tượng


Anh làm thơ thật chậm, sửa đi sửa lại bài thơ nhiều lần
lôi ra một câu thật tuyệt vời

từ những bụi rậm văn xuôi dày đặc

Anh đếch có vẻ thi sĩ, khi nh́n thoáng lần đầu
Ông già làm nghề bán tủ lạnh, TV
Nhưng, 1 v́ thiên sứ đă tới gặp anh,  thủ thỉ với anh


Vào những kỳ nghỉ hè ở gần Lucca, anh dậy trước nhất
Và ở trong vườn, trong chiếc áo khoác trắng từ xứ Ma rốc
Hỳ hà hỳ hục, cúi gù người xuống cái PC đen của anh


Bà của anh cho biết, bà đến từ nước Áo
Nhưng bà sinh tại Lvov, phía trước ḥn đảo Ellis Island
Tên của bà là Grabowiecka


T́nh bạn th́ bất diệt và đâu cần nhiều lời, nhiều từ
Nó kiên nhẫn, và trầm lắng
T́nh bạn đúng là 1 thứ thơ xuôi của t́nh yêu


Bốn ngày trước khi ngỏm, anh nằm trên giường, yếu nhớt,  cạn kiệt
Như 1 tên tù Ḷ Thiêu với cặp mắt lớn, đen
Đợi chờ sự giải phóng

 

Adam Zagajewski

Nguyễn Quốc Trụ chuyển ngữ

 


 

Source: www.tinvan.limo   

art2all.net