Nguyễn Quốc Trụ

 


ANECDOTE OF RAIN

I was strolling under the tents of trees
and raindrops occasionally reached me
as though asking:
Is your desire to suffer,
to sob?

Soft air, wet leaves;
-the scent was spring, the scent sorrow.

 

Adam Zagajewski

 


 

GIAI THOẠI MƯA

Anh lang thang dưới tng cy
v những hạt mưa thỉnh thoảng lại đụng tới anh
như muốn hỏi:
thm g, ước g?
đau khổ
hay nức nở?

Trời nhẹ, l ướt;
-Mi xun, mi buồn

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net