Nguyễn Quốc Trụ

 

 

THƠ MỖI NGÀY

 

J.L. BORGES
 


 

 

ANTICIPATION OF LOVE

Neither the intimacy of your look, your brow fair as a feast day,
nor the favor of your body, still mysterious, reserved, and childlike,
nor what comes to me of your life, settling in words or silence,
will be so mysterious a gift
as the sight of your sleep, enfolded
in the vigil of my arms.
Virgin again, miraculously, by the absolving power of sleep,
quiet and luminous like some happy thing recovered by memory,
you will give me that shore of your life that you yourself do not own.
Cast up into silence
I shall discern that ultimate beach of your being
and see you for the first time, perhaps,
as God must see you-
the fiction of Time destroyed,
free from love, from me.

[Robert Fitzgerald]

J.L. Borges: Selected Poems 1923-1967
A Bilingual ed by Norman Thomas Di Giovanni
 

 


ĐƯỜNG VÀO T̀NH YÊU

Không phải vẻ thân mật, riêng tư của cái nh́n, cặp lông mi ngày hội của em
Không phải mùi cơ thể của em, tuy vưỡn bí hiểm, vưỡn dành riêng cho anh, và vưỡn muôn đời trẻ thơ
Không phải điều đến với anh, từ em, bằng lời, hay bằng im lặng
Sẽ cực kỳ bí ẩn, như một món quà
Khi nh́n thấy em ngủ,
Cuộn tṛn, thánh thiện, như thiên thần, như thánh nữ trong tay anh
Thánh nữ, again, như lời kinh, bằng cái quyền uy thấm nhập của giấc ngủ
lặng lẽ, long lanh, như một điều “gọi là” hạnh phúc, được t́m thấy lại, từ hồi nhớ
Em sẽ cho anh bến bờ đó của đời em, mà em, chính em, không sở hữu.
Nhập vào im lặng
Anh sẽ nhận ra băi biển tối hậu của sự hiện hữu là em
Và sẽ nh́n thấy em lần đầu, có lẽ,
Như Ông Giời phải, bắt buộc phải, chiêm ngưỡng em, như thế -
Giả tưởng của Thời Gian bị hủy diệt
Vô tư thoát ra khỏi t́nh yêu
Thoát ra khỏi anh.

Poems June 22, 2015 Issue

Nguyễn Quốc Trụ dịch


 

 

(Nguồn : Tin Văn

www.tanvien.net )

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net