Nguyễn Quốc Trụ

 

 

THƠ MỖI NGY

 

CHARLES SIMIC
 


 

 

THE WHITE LABYRINTH

There is one waiting for you,
On every blank sheet of paper.
So, beware of the monster
Guarding it who'll be invisible
As he comes charging at you,
Armed as you are only with a pen.
And watch out for that girl
Who'll come to your aid
With her quick mind and a ball of thread,
And lead you by the nose
Out of one maze into another.

-Charles SimicM CUNG TRẮNG

C một m cung như thế đấy
N đang chờ bạn
Trn mọi tờ giấy trắng
Vậy th, hy coi chừng
Con quỷ v hnh canh giữ n
N sẽ quạt cho bạn 1 trận
Yếu ớt như bạn,
Trang bị bằng, chỉ cy viết.
V hy trng chừng
Lun cả c gi
Tới cứu bạn
Với ci đầu lanh lẹn, với cuộn chỉ len
[Bằng 1 cuộn chỉ như thế, 1 c gi đ từng cứu được dũng sĩ Hercules
Ra khỏi m cung c qui th Minotaur]
C gi sẽ xỏ mũi bạn bằng sợi len
Ku bạn ra khỏi m cung,
V đẩy bạn v 1 m cung khc.

 

Nguyễn Quốc Trụ dịch


 

 

(Nguồn : Tin Văn

www.tanvien.net )

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net