TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Viết Mỗi Ngày

 

 VIẾT MỖI NGÀY / APRIL 17, 2018

 


Chân Dung Tự Họa, GCC

Gấu sống, giữa tim và đầu
Chẳng đứa nào chịu đứa nào
Như cặp vợ chồng khủng khẳng

Gấu sống giữa tay trái,
Nhanh như cắt
Nham hiểm, cũng như cắt
Và tay mặt,
Chững chạc, chính trực

Gấu sống giữa tiếng cười khoái trá, và cái cau có
Và bỏ phiếu chống lại chính thằng cha Gấu Cà Chớn
Một hệ thống lưỡng đảng

Chân phải la cà, đong đưa, đú đởn
Chân trái, bổ 1 phát, thẳng và hẹp

Vai phải, giống như một “stripper” đi nghỉ hè (1)
Vai trái đứng thẳng, như anh Bộ Đội Cụ Hồ !

Có thể phán, phần bên phải của Gấu, là để cho đi -“organ donor” –
Và, mặc xác, kệ mẹ - “let alone” - những phần riêng tư c̣n lại của Gấu

Nhưng, về cặp mắt lé, th́ cứ coi như mắt nọ chửi bố mắt kia,
Hay văn vẻ hơn, như ông anh TTT của Gấu an ủi thằng em:
Thần Dionysus gặp thần Apollo!

Chẳng ai mong “thằng khốn” sống sót
Nhưng ly dị là “out of question”

Gấu giả dụ, tay phải, tay trái
Mắt phải, mắt trái,
Giao lưu ḥa giải
Trên ngực của Gấu
Ở trong cái ḥm – cái quan tài –

Và Bắc Kít, Nam Kít thế là được kíu rỗi
Và trở thành, trọn 1 khối!

(1)
Stripper definition: A stripper is a person who earns money by taking their clothes off in public, especially...

 

-----------------------

 

Self-portrait

 

I live between my heart and my head,
like a married couple who can't get along.
I live between my left arm, which is swift
and sinister, and my right, which is righteous.

I live between a laugh and a scowl
and voted against myself, a two-party system.
My left leg dawdled or danced along,
my right cleaved to the straight and narrow.

My left shoulder was like a stripper on vacation,
my right stood upright as a Roman soldier.
Let's just say that my left side was the organ
donor and leave my private parts alone.

But as for my eyes, which are two shades
of brown, well, Dionysus meet Apollo.

Look at Eve raising her left eyebrow
while Adam puts his right foot down.
No one expected it to survive
but divorce seemed out of the question.

I suppose my left hand and my right hand
will be clasped over my chest in the coffin
and I'll be reconciled at last.
I'll be whole again.

 

Edward Hirsch

 

 

 


 

 

 

art2all.net