TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Viết Mỗi Ngày

 

 VIẾT MỖI NGÀY / MAY 01, 2018

 

 

 

Liệu bạn có thể tưởng tượng cuốn sách khổng lồ, là Bách Khoa Toàn Thư Tin Văn Toàn Tập, và cuộc gặp gỡ trên, là giữa GCC và… độc giả TV, trong 1 buổi ra mắt sách ở Tiểu Sài G̣n?

Yes, sure, why not?

Re: Editing and publishing...

Today at 4:54 PM

It's exactly right! Why not? Hooray...
Happy New Year, Gau Nha Van.
H/A

Tks
Take Care

The Moon
for Maria Kodama

There is such loneliness in that gold.
The moon of the nights is not the moon
Whom the first Adam saw. The long centuries
Of human vigil have filled her
With ancient lament. Look at her. She is your mirror.
-W.B.

J.L. Borges
Trăng

Có cái cô đơn khủng khiếp như thế đó ở trong mảnh trăng vàng.
Trăng của đêm không phải trăng Adam đầu tiên nh́n thấy
Những thế kỷ dài của những lời khẩn cầu của con người
Đă tẩm vào nàng lời than van xưa, cũ.
Hăy nh́n nàng ḱa.
Nàng là tấm gương của em đó.

Bài thơ trên, trong “Borges Tám Bó”, ông có đi 1 đường c̣m thần sầu.

Post ở đây, và sẽ tŕnh tiếp bản tiếng Mít, và nhân đó, lèm bèm về dịch thuật, nhân đọc 1 bài viết trên FB, của Sến Cô Nương về đề tài này.

Hồi học Nguyễn Trăi, Hà Nội, ông thầy dậy tiếng Anh của Gấu, tên là Xuân. Một bữa, có 1 anh trong lớp, vẽ 1 bức hư hoạ lên bảng, và ghi chú là Mr. Spring. Thầy bực quá, phạt, anh học tṛ bèn, thưa Thầy, Spring đâu phải tên Thầy. Thầy cười, tha, và nói, đúng rồi, tên ta là Xuân, không phải Spring!

Cũng theo nghĩa đó, “bread” không phải là “bánh ḿ”!

Nhưng phải là Borges, mới nh́n thấu được tới cơi trời, khi phán, chính thơ, và hồi ức, và quên lăng, đem giầu có đến cho từ, that poetry, that memory, that oblivion have enriched the word.

VP từng phán, thơ không dịch được. Dịch chỉ c̣n xương, thịt mất hết. Borges cũng tin như thế, nhưng ông nói thêm, nếu không dịch th́ phịa ra nó, nghĩa là, sáng tạo ra nó. Một bài thơ dịch, dù là dịch sai, dịch chưa tới, cũng là 1 đời sống khác, của nguyên tác.  

 

LA LUNA
          a Maria Kodama
 

Hay tanta soledad en ese oro.
La luna de las noches no es la luna
Que vio el primer Ad
án. Los largos siglos

De la vigilia humana la han colmado
De antiguo Ilanto. Mirala. Es tu espejo.


Perhaps we are allowed to ask a few words. I think that poetry, that memory, that oblivion have enriched the word. I wonder if the word moon, that lingering English word, is precisely the same as the Latin or Spanish luna. I suppose they are slightly different, and that slight difference may be all important, for all we know. But in this case I thought of generations of men looking long and long at the moon and thinking of it and changing it into myths, for example, the myth of Endymion on Latmos. And then I thought to myself: When I look at the moon I'm not looking simply at a luminous volume in the sky. I'm also looking at the moon of Virgil, of Shakespeare, of Verlaine, of Góngora. And so I wrote that poem. I think the first line should not be forgotten—Hay tanta soledad en ese oro "There is such loneliness in that gold"—since without it the poem might fall to pieces—perhaps it has. For after all, writing poetry is a very mysterious thing. The poet should not tamper with what he writes, he should not intrude himself into his writing. Let the writing do itself. Let the Holy Ghost or the muse or the subconscious —to give it an ugly contemporary name—have its way and then perhaps we make up poetry. Even I may write a poem.
 

 

 

 

 

art2all.net