TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Viết Mỗi Ngày

 

 VIẾT MỖI NGÀY / MAY 05, 2018

 

 

It's May, let's talk abt Travel

Vương Duy
701-761

Và đây là 1 bài thơ thật duyên dáng đáng mến, về vẻ đẹp tuyệt vời của một thành phố, mà chúng ta tới, bằng thuỷ lộ, lần đầu tiên.

Tôi – Czeslaw Milosz - cũng đă từng trải qua 1 kỷ niệm tương tự, khi, hai chục tuổi, ba đứa chúng tôi cập bến thành phố Constance ở miền Nam nước Đức, bằng ca nô, A.D. 1931.

Tôi cũng nên viết thêm, giả như Vương Duy không phải là 1 tay thuỷ thủ tới chỉ, a very willing sailor, th́, ít nhất, ông ta là 1 người ưa ṭ ṃ. Ông bị đi du lịch, do bổn phận của ḿnh, l nhân viên nhà nước, nhưng, cơi quan hoài của ông, cốt lơi của nó, là của 1 Phật Tử, và trong thơ của ông cơi Phật đó, luôn luôn được biểu tượng, bằng 1 xứ Đoài mây trắng lắm, như GCC, người đang dịch thơ của ông

Czeslaw Milosz: The Book of Luminous Things


Buổi sáng, dong thuyền tới Xinyang

Khi thuyền, xải buồm tới hồ Xingze Lake
Tôi sững sờ v́ vẻ đẹp hiển hách của thành phố
Những đường quanh co, khúc khuỷu của con kênh,

do những cửa nẻo vườn tược, chật hẹp, bó bíu.
Lửa và khói bếp, như đám đông, bao trùm mặt nước.
Trong họ, tôi nh́n ra những tập tục xa lạ
Và thổ ngữ ở đây th́ tối tăm
Mùa Thu, lúc này, muộn
Những cánh đồng, thả cửa, mặc sức.
Buổi sáng, sáng.
Tiếng động đánh thức những ḷng giếng khơi
Thuyền chài lượn lờ trên mặt nước
Gà, chó.
Làng, bên này, bên kia sông.

Tôi rời xa cái xứ sở Mây Đoài Trắng Lắm của tôi
Và cánh buồm cô đơn của tôi
Ở cái tuổi trên tám bó này
Sẽ... tội nghiệp ra sao?

 

 

WANG WEI

701-761


Anh here is a charming poem about a marvel of a city to which we arrive by water for the first time. I, too, lived through a similar experience, in which three of us, twenty years old, approached the embankment of the city of Constance in southern Germany by canoe, A.D. 1931. I should add that if Wang Wei was not a very willing sailor, he was at least a curious one. He was forced by the duties of his office to travel, but he longed for a Buddhist detachment, which, in his verse, is always symbolized by white clouds.
 

MORNING, SAILING INTO XINYANG
 

As my boat sails into Xingze Lake

I am stunned by this glorious city!

A canal meanders by narrow courtyard doors.

Fires and cooking smoke crowd the water.

In these people I see strange customs

and the dialect here is obscure.

In late autumn, fields are abundant.

Morning light. Noise wakes at the city wells.

Fish merchants float on the waves.

Chickens and dogs. Villages on either bank.

I'm heading away from white clouds.

What will become of my solitary sail?

 
Translated from the Chinese by Tony and Willis Barnstone and Xu Haixin
 

 

 

 

 

art2all.net