Song Nhị

art2all.net ân cần giới thiệu:

 

 

TUYỂN TẬP

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

THƠ SONG NHỊ

 

 

 

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

THƠ SONG NHỊ
 

B́a : Tranh sơn dầu của Phạm Cung / Sài G̣n

Tác giả tŕnh bày

Cội Nguồn XB lần thứ nhất tại Hoa Kỳ 4/2017
Sách dày 350 trang in trên giấy màu kem

6 in x 9 in
CreateSpace.com ấn hành.

Tác giả và CSTV Cội Nguồn giữ bản quyền
Đặt mua sách tại amazon.com :

https://www.amazon.com/Tuyen-Nhung-Chang-Duong-Vietnamese/dp/1544826087

 

Liên lạc : songnhi_2000@yahoo.com

 

~~oOo~~

Nội Dung:
Thay Lời Tựa ………tr.7

1. Chương Một - Thuở Làm Thơ Yêu Em … tr.13
2. Chương Hai - Người T́nh Trăm Năm ………… tr.70
3. Chương Ba – Ḍng Sử Thi Bi Tráng …… tr. 94
4. Chương Bốn - Ḍng Thơ Lưu Vong ……tr.151
5. Chương Năm - Thơ Tù . Một Thời Bất Hạnh ………tr.239
6. Chương Sáu – English Versions - Thơ chuyển ngữ …tr.309
7. Chương Kết – Nói chuyện với Nàng Thơ …… tr.339

~~oOo~~

a2a MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI :

VỀ LỐI ĐI XƯA

CHẠNH NIỀM YÊU DẤU

KHÚC CA DAO T̀NH

NGÀY ĐÓN EM VỀ

THÊM MỘT LẦN NÓI CHUYỆN CŨ VỚI EM

BÀI THƠ VIẾT TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG VẠN HẠNH

MÙA XUÂN ĐẦU XA XỨ

CUỘC RƯỢU CHỜ XUÂN

CHUYỆN NHỮNG MƯỜI NĂM

ĐÀN NGỰA HỒNG TRÊN CÁNH ĐỒNG HOANG

TIẾNG HÓT LOÀI CHIM DI ( nhạc Vĩnh Điện)

TIẾNG HỜN CHIẾN MĂ

MỘT TÙ KHÚC CHO EM

TRẮNG CÁNH HOA QUỲNH ( CUNG DIỄM)

NÓI CHUYỆN VỚI NÀNG THƠ

 

~~oOo~~

Mọi trích dịch, ấn loát phải được chấp thuận bằng văn bản của tác giả và NXB.

 

 

art2all.net