Thi Bạch Vn

 

 

GIỮA DNG HƯ ẢO
 Sao cứ mi m tm tuyệt đối
Để bao lần hụt hẫng ring mang,
C g đu mảnh đời hư huyễn
M phải mang nặng cả tm cang.


Buổi mai hồng reo vui tở mở
Với bnh minh ngời rạng nh quang,
Bỗng mấy chốc t dương bao phủ
Chiều c tịch giữa cảnh hn hong


Mộng cũng thế v thực cũng thế
Giữa ta b hạc vắng lầu hoang*
Nụ cười buồn tri theo g cuốn
Bn tay no nu giữ thời gian


Trăng sao như cười đa giễu cợt
Thấy những g sau vết sao băng?
Phải chăng lời r rầm khấn nguyện
Thế nhn thi tri buộc nhọc nhằn


Bể mnh mng m dng hư ảo
Sng x tro biển lệ nhn gian
Cho một ngy vui khi tận thế
Xa sạch đi xe ct d trng

 

Thi Bạch Vn

 


*Lầu Hong Hac hoang liu khi Hạc vng đ bay đi
(trong Hong Hạc Lu của Thi Hịệu )

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net